Met de realisatie van Westwing Tower kent het bedrijvencomplex Westwing Park langs de E403 in Roeselare haar symbolisch sluitstuk: een van de hoogste kantoortorens van West-Vlaanderen. Het monumentaal poortgebouw, gebouwd door Alheembouw in opdracht van Steenoven en Cennini Holding vormt het gezicht van het park, maar maakt ook een groter gebaar naar de omgeving.

De Westwing Tower is een monumentaal poort­gebouw geworden, gekarakteriseerd door een stapeling van steeds groter wordende volumes en afwisselende kruismotieven. Een landmark dat 57 meter uitstijgt boven het maaiveld. Alle gevels zijn met glas afgewerkt, ook de ondoor­zichtige delen. Om eenheid en rust te brengen in het ontwerp, zijn de kleuren van beide begla­zingen perfect afgestemd op elkaar. Technieken op de bovenste verdieping worden weggewerkt achter de gevel. Over de glasgevels is vervolgens een tweede huid getrokken van diagonale la­mellen in brons geanodiseerd aluminium.

De keuze voor een beperkte footprint en vertica­le stapeling maakt ruimte vrij voor een inwendig publiek plein, dat alle gebouwen verbindt en be­dient, en zo een kwaliteitsinjectie geeft aan de hele site. Waterpartijen, biodiverse beplanting en uiteenlopende boomsoorten vormen een kli­maatrobuuste omgeving die de verbinding en ontmoeting tussen medewerkers en bezoe-kers bevordert.

In de gelijkvloerse plint van de toren vind je pu­blieke functies. Tegelijk gaat de integratie van het binnengebied hand in hand met de optima­lisatie van het bestaande circulatieplan. Achteraan de site komt een nieuw parkeerge­bouw, dat het autoverkeer logischer organiseert, bestaande fietsroute worden geoptimaliseerd en een bushalte brengt openbaar vervoer tot op de site.

Integrale duurzaamheid

Hoge plafonds, overvloedig daglicht en vooruit­strevende technieken dragen bij aan een aange­name werkomgeving. Westwing Tower mag zich een van de duurzaamste kantoorprojecten van West-Vlaanderen noemen. De toren behaal­de de BREEAM score 'Outstanding in Design Phase', de hoogste beoordeling mogelijk.

De kantoortoren is opgevat als intelligent casco dat huidige en toekomstige gebruikers optimale bewegingsvrijheid biedt, zodat er op termijn ook alternatieve indelingen en functies mogelijk zijn. Het gebouw kan opgedeeld worden in 39 com­merciële ruimtes van 200 tot 550 m2 groot, goed voor 14.500 m2 aan kantoorruimte. Al die kanto­ren zijn verweven rond een centrale kern met lif­ten, trappen en technische kokers.

Zowel B2Ai als opdrachtgevers Steenoven en Cennini Holding namen hun intrek in het ge­bouw. B2Ai interior design nam daarbij de inrich­ting van alle kantoren onder handen met res­pect voor de individuele bedrijfsidentiteit en de vereisten van het nieuwe werken. Elk niveau kreeg zijn eigen verhaal en vormentaal.

TERUG NAAR OVERZICHT