Kunstwerken: Bruggen & Sluizen

De tijd dat een infrastructureel object zoals een brug of een sluis alleen uit beton en staal bestond is voorbij. Het valt onder de noemer geautomatiseerde Kunstwerken. De elektromechanische installaties (sturingen) dragen nu bij tot de veiligheid, doorstroming en duurzaamheid. Dit stelt hoge eisen aan de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de elektrotechnische installaties. Op deze manier kunnen we een partner in de bouwkolom zijn die zowel de functionele, procesmatige als technische aspecten perfect invult. Budgettaire als maatschappelijke invloeden spelen hierbij altijd een cruciale rol.