De Blankaart ligt in de overstroombare IJzervallei. Bij hevige regen kunnen de IJzer en beken het vele water niet tijdig afvoeren. Het Blankaartbekken vangt het water op en zorgt ervoor dat omliggende dorp van wateroverlast gespaard blijven.

Technieken elektromechanica
Bouwheer Vlaamse Milieumaatschappij
Locatie Diksmuide