Het bemalingsgebied Kwetshage-Paddegat wordt doorsneden door de Jabbeekse beek die het oppervlaktewater van de hoger gelegen zandgronden ten zuiden van Jabbeke afvoert naar het kanaal Brugge-Oostende. Decat Energy Technics plaatste en automatiseerde de elektromechanische uitrusting van het pompstation.

Technieken elektromechanica
Bouwheer Vlaamse Milieu Maatschappij
Locatie Stalhille